HC1. เก้าอี้ทานข้าว

ทำความสะอาดง่าย ปรับความสูงของเก้าอี้ได้ พร้อมกับ ปรับเก้าอี้เอนได้

พร้อมกับถาดอาหารถอดออกได้

Items may vary slightly from pictures.

©Copyright2008 By Tinytots